fbpx

Lietošanas noteikumi DESIGN GEMS interneta veikalā

Šie Lietošanas noteikumi nosaka tīmekļa lapas www.perleoutlet.lv lietošanas kārtību. Jūs kā Interneta veikala klients jeb Pircējs piekrītat, ka šie Lietošanas noteikumi un nosacījumi veido visu starp Jums un DESIGN GEMS SIA noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz Interneta veikala un tās satura lietošanu no jūsu puses.

Pirms iepirkšanās DESIGN GEMS Interneta veikalā, lūdzam rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem. Vēršam uzmanību, ka šie Lietošanas noteikumi nosaka Pirkuma līguma nosacījumus starp Pircēju (fizisko vai juridisko personu) un Pārdevēju.

Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Lūdzam rūpīgi izlasīt to un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi ir saprotami un pieņemami.
Sīkdatņu politika atrodama Privātuma politikā.


1.  DEFINĪCIJAS

1.1.  Pārdevējs – DESIGN GEMS (DESIGN GEMS SIA), reģistrācijas Nr. 42103097403, juridiskā adrese: Liepu iela 6a-5, Jūrmala, LV-2008 Latvijas Republika, PVN maksātāja Nr. LV42103097403.

1.2.  Pircējs – rīcībspējīga persona, kas iegādājas preces ar vai bez piegādes pakalpojuma (piegāde turpmāk Lietošanas noteikumos tiks minēta arī kā pakalpojums) Interneta veikalā vai izmanto Interneta veikalu.

•  Pircējs ir fiziska persona, kas ir vismaz 18 gadus veca un iegādājas preces vai pakalpojumus no DESIGN GEMS SIA personīgām, ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām un mērķiem, kas nav saistīti ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību. Nepilngadīgas personas no 14 līdz 18 gadiem DESIGN GEMS SIA sniegtos pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi;

•  Pircējs/Uzņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, kas plāno iegādāties preces vai pakalpojumus no DESIGN GEMS SIA ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību saistītiem mērķiem. Pircējs, kas ir juridiska persona, rīkojas ar sava pilnvarotā pārstāvja starpniecību, kas reģistrēts Interneta veikalā noteiktajā kārtībā.

1.3.  Interneta veikals – DESIGN GEMS SIA pārvaldībā esošais interneta veikals, kas pieejams tīmekļa vietnē  perleoutlet.lv;

1.4. Pirkšanas–pārdošanas līgums – Pircēja un Pārdevēja noslēgta distances vienošanās/līgums par Interneta veikalā pieejamo preču pirkšanu un pārdošanu saskaņā ar veikala Lietošanas noteikumiem, kā izpildes un noslēgšanas kārtība izklāstīta šo Lietošanas noteikumu 3. sadaļā ‘’Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana’’;

1.5.  Pasūtījums – Interneta veikalā veikts preču pasūtījums, kurā iekļautas visas preces un pakalpojumi, ko Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja un kas norādītas tajā pašā pasūtījumā;

1.6.  Privātuma politika – privātuma politika sniedz informāciju par personu datu apstrādi un attiecas uz Interneta veikala klientiem jeb Pircējiem, kuri apmeklē interneta veikalu un iegādājas preces. Pirms Interneta veikala izmantošanas, Pircējam ir pienākums iepazīties ar Privātuma politiku. Papildu informācija meklējama sadaļā Privātuma politiku.

1.7. Lietošanas noteikumi – šie attālinātas pirkšanas-pārdošanas noteikumi jeb, turpmāk, Lietošanas noteikumi, kas nosaka Pārdevēja un Pircēja pienākumus un tiesības, Pārdevēja piedāvāto preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atpakaļatdošanas procedūru un līgumslēdzēju pušu atbildību, kā arī regulē citus ar preču pirkšanu un pārdošanu Interneta veikalā saistītos jautājumus.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1.  Šie noteikumi ir saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī citus noteikumus, kas saistīti ar Pārdevēja piedāvāto preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu, iegādājoties preces Interneta veikalā.
2.2.  Pircējs var iegādāties preces un pakalpojumus Interneta veikalā tikai tad, ja ir apstiprinājis, ka ir iepazinies un piekritis Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku, kā arī apņemas tos ievērot un izpildīt. Iegādājoties preces un pakalpojumus interneta veikalā, Pircējs piekrīt šo Lietošanas noteikumu piemērošanai un apliecina, ka ir tos sapratis. Ja Pircējs nav izlasījis un/vai nav sapratis lietošanas noteikumus vai tiem nepiekrīt, viņš/-a nevar iegādāties preces un pakalpojumus Interneta veikalā.
2.3.  Preces Interneta veikalā tiek pārdotas no veikala/noliktavas “PERLE outlet”, kuras faktiskā adrese ir Mūkusalas iela 72L, Rīga, LV-1004, Latvijas Republika (skat.sadaļu Kontakti)
2.4.  Pārdevējam ir tiesības grozīt Lietošanas noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Interneta veikala tīmekļa vietnē un attiecas tikai uz tiem pasūtījumiem, kurus Pircējs veicis pēc Lietošanas noteikumu grozījumu veikšanas. Pārdevējs informē Pircēju par izmaiņām lietošanas noteikumos (piemēram, pa e-pastu un/vai elektroniski atspoguļojot informāciju Pircēja kontā, un/vai publicējot informāciju interneta veikalā, u.c.). Ja Pircējs pēc Lietošanas noteikumu grozījumu publicēšanas jebkādā veidā izmanto Interneta veikalu, tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis visiem Lietošanas noteikumu grozījumiem.
2.5.  Turpmāk Lietošanas noteikumos lietotais termins “Pasūtījums” attiecas gan uz precēm, gan piegādes pakalpojumiem (ja Pircējs tādus izvēlējies), ja vien tas nav skaidri norādīts vai konteksts nenosaka citādi.
2.6.  Pārdevējs patur tiesības mainīt preču cenu, kā arī noteikt atsevišķām precēm vai preču kategorijām speciālu cenu vai papildu atlaidi. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

3.  PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA
3.1.  Pasūtījumu Interneta veikalā var veikt gan reģistrēti gan nereģistrēti Pircēji, jebkurā diennakts laikā.
3.2.  Pasūtījums tiks apstrādāts cik vien drīz iespējams, pēc apmaksas saņemšanas. Kā minēts Lietošanas noteikumu 2.sadaļas 2.3. punktā, visi Pasūtījumi tiek apstrādāti, sagatavoti, kā arī izsūtīti no veikala/noliktavas ‘’PERLE outlet’’, (skat.sadaļu Kontakti).
3.3.  Pasūtījumi, kas veikti ārpus ‘’PERLE outlet’’ veikala/noliktavas darba laika (darba dienās no 10:00 – 18:00, sestdienās no 10:00-16:00), tiks apstrādāti tuvākajā veikala/noliktavas darba dienā. Svētkos pasūtījuma apstrādes termiņš var tikt pagarināts.
3.4.  Lai iegādātos Preces, Pircējs veic Pasūtījumu Interneta veikalā, pievienojot grozā preces, kuras vēlas iegādāties, kā arī pirkuma noformēšanas brīdī norāda piegādes un apmaksas veidu. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas un datu precizitātes pārbaudes, Pircējs apstiprina pasūtījumu, nospiežot pogu “Turpināt noformēt pirkumu” un veicot dotās darbības pasūtījuma apmaksai. Pēc šīs darbības pasūtījums ir apstiprināts un nosūtīts Pārdevējam. Pircējs saņems apstiprinājuma e-pastu pēc veiksmīgas Pasūtījuma veikšanas.
3.4.1.  Ja pēc Pasūtījuma veikšanas Pircējs nav saņēmis nekāda veida ziņu (e-pastu, zvanu, u.c.) no Pārdevēja, tad Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, lai apstiprinātu, ka Paūtījums ticis pieņemts.
3.5.  Pasūtījumu iespējams saņemt ar piegādi, kuru nodrošina DPD kurjerserviss, vai saņemt to pats ‘’PERLE outlet’’ veikalā/noliktavā (skat. Kontakti). Sīkāku informāciju par piegādes iespējām un nosacījumiem lasīt Lietošanas noteikumu 6.sadaļā “Piegāde”.
3.6.  Pārdevējs ir tiesīgs neapstiprināt Pircēja Pasūtījumu, ja Pircējs nav izpildījis visus preču pasūtīšanas nosacījumus, ja Pārdevēja noliktavā nav pieejamas preces, ko Pircējs vēlas iegādāties, ja Pircējs nav apliecinājis piekrišanu Lietošanas noteikumiem, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs ir iesaistīts vairumtirdzniecības iepirkumos, vai tehniskās kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar Interneta veikalā norādīto cenu, un/vai citu iemeslu dēļ, par kuriem Pircējs tiks informēts individuāli.
3.7.  Ja Pārdevējam nav iespējas pārdot preci vai iestājas 3.6. punktā norādītie apstākļi (piem.prece nav pieejama noliktavā, Interneta veikalā norādītā cena ir kļūdaina), tad Pārdevējs informē par to Pircēju un atgriež Pircējam tā samaksāto naudu par pasūtīto preci, ko Pārdevējs nevar piegādāt/pārdot. Kad ir pieejama tikai daļa no Pasūtījuma precēm, Pārdevējs sazinās ar Pircēju un puses vienojas par Pasūtījuma saņemšanas kārtību. Šajos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības, kas attiecas uz preces nepiegādāšanu/nepārdošanu.

4.  PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA
4.1.  Lietošanas noteikumi ir pamats vienreizēju pirkšanas-pārdošanas līgumu noslēgšanai un izpildei. Noslēdzot pirkšanas-pārdošanas līgumu par Pasūtījumu Lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā, visi noteikumi un nosacījumi, kas minēti Lietošanas noteikumos, kļūst par šo preču Pirkšanas-pārdošanas līguma noteikumiem un nosacījumiem.
4.2.  Lai noslēgtu pirkšanas-pārdošanas līgumu, Pircējam ir jānorāda savi dati vai nu reģistrējoties Interneta veikalā, vai veicot apmaksu par Pasūtījumu. Pircējs pats ir atbildīgs par savu Interneta veikala Klienta datu pareizību, neizpaušanu un/vai atjaunināšanu.
4.3.  Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu starp Pircēju un Pārdevēju tad, kad Pircējs pēc iepazīšanās ar Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku, ir iesniedzis preču Pasūtījumu un veicis atbilstošu maksājumu. Ja pasūtījums netiek apmaksāts, līgums netiek uzskatīts par noslēgtu.
4.4.  Pirkšanas-pārdošanas līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek uzskatīts par izpildītu pēc tam, kad preces ir nodotas Pircējam Lietošanas noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
4.5.  Noslēdzot Pirkšanas-pārdošanas līgumu, Pircējs apņemas samaksāt preču cenu un pieņemt Interneta veikalā pasūtītās preces. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs nevar pievienot tam pašam pasūtījumam papildu preces. Lai pasūtītu papildu preces, Pircējs iesniedz jaunu pasūtījumu Pārdevējam. 

5.  PREČU CENAS UN SAMAKSA PAR PRECĒM
5.1.  Pasūtījumu iespējams apmaksāt izmantojot bankas pārskaitījumu vai preču groza apmaksas brīdī pieejamos apmaksas veidus, kurus nodrošina Montonio Finance UAB.
5.2.  Preču cenas interneta veikalā norādītas Eiro valūtā ar Latvijas likumdošanā noteiktu PVN apmēru iekļautu cenā.
5.3.  Preces tiek pārdotas Pircējam par cenām, kas ir spēkā Interneta veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī. Konkrētā preču cena un par precēm maksājamā summa Pircējam ir redzama pēc tam, kad ir izveidots pirkumu grozs. Ja Pircējs nepiekrīt norādītajai cenai, viņš/viņa nevar turpināt preču pasūtīšanu un pasūtījuma veikšanu.
5.4.  Preču cenā nav iekļauta preču piegādes cena. Ja Pircējs izvēlējies Pasūtījumu saņemt ar piegādi, veicot apmaksu tiks norādītas pieejamās piegādes iespējas un to cenas. Piegādes cena tiek pievienota pasūtījuma grozam automātiski un apmaksas brīdī tā ir redzama pie kopējās summas.
5.5.  Pirkumu apliecinošie dokumenti – pasūtījuma apstiprinājums un pavadzīme – elektroniskā formātā tiek nosūtīti uz Pircēja norādīto e-pastu pēc Pasūtījuma veiksmīgas veikšanas. Pircējs var lejupielādēt un/vai izdrukāt šos dokumentus. Šādi elektroniskie pirkumu apliecinošie dokumenti ir derīgi bez Pārdevēja un/vai Pircēja paraksta

6.  PREČU PIEGĀDE
6.1.  Piegāde iepējama uz sekojošām valstīm: Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Zviedrija, Norvēģija, Dānija.
6.2.  Piegādi nodrošina DPD kurjerserviss;
•  Pasūtījumu iespējams piegādāt ar kurjeru vai uz DPD pakomātiem (ja Pasūtījums nepārsniedz atļauto svaru un izmēru; skat. piegādātāja sniegto informāciju šeit).
6.3.  Visi pasūtījumi uz DPD pakomātiem tiek izsūtīti darba dienās līdz pl.14.00 no PERLE OUTLET klātienes veikala. Ja pasūtījums interneta veikalā veikts pēc pl.14.00, tas tiks izsūtīts nākamajā darba dienā. Sestdienās un svētdienās veikti pasūtījumi tiks izsūtīti pirmdienā.
6.4.  Interneta veikalā pasūtītās preces iespējams bez maksas saņemt klātienē veikalā/noliktavā “PERLE outlet” (kontaktinformācija atrodama sadaļā Kontakti).
6.5.  Izvēloties preču piegādi ar kurjeru, Pircējam jānorāda sasniedzams kontakttālrunis un jānodrošina Pasūtījuma pieņemšana. Piegādes dienā Pircējam vai tā norādītai personai (Pasūtījuma saņēmējam) jābūt sazvanāmai uz Pasūtījumā norādīto kontakttālruni, pretējā gadījumā piegāde tiks automātiski pārcelta uz nākamo darbdienu. Svētku laikā Pasūtījumu piegāde var kavēties.
6.6.  Izvēloties izņemt iepriekš apmaksātu Pasūtījumu klātienē “PERLEoutlet” veikalā/noliktavā, tas jāizdara 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad ir saņemts Pārdevēja apstiprinājums par to, ka Pasūtījums ir sagatavots. Ja Pasūtījums nav izņemts 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, tad tas tiek automātiski atcelts – Pārdevējs par to informē Pircēju un 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma atcelšanas brīža atgriež Pircējam samaksāto naudu par Pasūtījumu.
6.7.  Iespējamie Preču piegādes veidi tiek uzrādīti Pircējam norēķina brīdī, kad Pircējs ir izveidojis pirkuma grozu, devies to apmaksāt un ievadījis piegādes adresi.
6.8.  Preču piegāde ir maksas pakalpojums. Preču piegādes cenas ir atkarīgas no Pasūtījuma apjoma, svara, izmēriem, kā arī piegādes adreses. Preču piegāde tiek apmaksāta ar priekšapmaksu, veicot pirkuma apmaksu.
6.9.  Veicot piegādi ar kurjeru, preces virs 30kg, kā arī lielgabarīta preces netiek uznestas daudzdzīvokļu ēkās.
Pirms pasūtījuma veikšanas Pircējam pašam jāizvērtē vai paša spēkiem būs iespējams Pasūtījumu saņemt no kurjera un nogādāt mājās.
6.10.  Pasūtot preču piegādi, Pircējs norāda precīzu piegādes adresi un nodrošina preču izkraušanai piemērotus apstākļus (atslēdz vārtus, paceļ barjeru, atver durvis u. tml.). Preču piegāde tiek veikta tikai pa durvīm – Preču piegādei nevar izmantot balkonu vai logu.
6.11.  Pirms Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas Pircējs tiek iepriekš informēts par konkrēto preču piegādes laiku. Piegādes laika informācija tiek norādīta pasūtījuma procesa pēdējā posmā, un Pārdevējs piegādā preces Pircējam norādītajā termiņā. Pircējs var tikt papildus informēts par precīzu piegādes datumu un laika intervālu pa e-pastu un/vai tālruni.
6.12.  Pircējs, kurš, pasūtot preces, ir izvēlējies iespēju saņemt preces pats ‘’PERLE outlet’’ veikalā/noliktavā, var saņemt preces no Pārdevēja pats vai Pircēja vietā to var izdarīt kāda cita persona, iepriekš par to brīdinot Pārdevēju. Saņemot preces, Pircējam vai pircēja pilnvarotai personai var būt jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un/vai informācija par pasūtījumu, ko viņam/viņai nosūtījis Pārdevējs.
•  Saņemot Pasūtījumu ‘’PERLE outlet’’ veikalā/noliktavā, Pasūtījumam nav apjoma, skaita un svara ierobežojuma, taču Pircējs pats ir atbildīgs par Pasūtījuma tālāko transportēšanu prom no veikala neatkarīgi no Pasūtījuma apjoma, svara, izmēriem (ieskaitot lielgabarīta preces).
6.13.  Gadījumā, ja Pircējs ir izvēlējies, ka preces piegādā ar kurjeru, preču piegāde uz Pircēja norādīto adresi nozīmē, ka preces ir nodotas Pircējam neatkarīgi no tā, vai preces faktiski ir pieņēmis Pircējs vai kāda cita persona, kas ir pieņēmusi preces norādītajā adresē. Ja Pircējs pats nevar pieņemt piegādātās preces un preces ir piegādātas uz norādīto adresi, Pircējam nav tiesību iesniegt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nepareizai personai. Ja preces netiek piegādātas plānotajā piegādes dienā Pircēja vainas dēļ (piemēram, Pircējs vai cita persona nav ieradies piegādes vietā noteiktajā laikā), Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās preču piegādes dienas par to informē Pārdevēju, un Pircējs vienojas ar Pārdevēju par jaunu piegādes laiku.
6.14.  Ja piegādes brīdī tiek konstatēti iepakojuma bojājumi, Pasūtījuma saņēmējam nekavējoties kopā ar kurjeru jāpārbauda Pasūtījuma saturs un bojājumu gadījumā jālūdz kurjeram sagatavot aktu par bojātu Pasūtījumu. Saņēmējs ir tiesīgs atdot kurjeram bojāto sūtījumu vai arī to paturēt, ja bojājumi ir nebūtiski. Jebkurā gadījumā Pircējam 1 (vienas) darbadienas laikā no sūtījuma saņemšanas dienas jāsazinās ar Pārdevēju un jāinformē par radušos situāciju, sūtot vēstuli uz e-pastu: shop@perleoutlet.lv, vai zvanot uz tālruņa numuru +371 27 992 992
6.15.  Ja “DPD” pakomātā Pasūtījuma saņemšanas brīdī tiek konstatēti iepakojuma bojājumi, pasūtījuma saņēmējam ir jānofotogrāfē bojājumi, ja tas ir iespējams, un nekavējoties jāsazinās ar DPD klientu servisu vai Pārdevēju un jāinformē par radušos situāciju.
6.16.  Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces nav piegādātas nav piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai Pircēja kontrolē esošu apstākļu dēļ. 

7.  PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA
7.1.  Visas Preces Interneta veikalā tiek uzglabātas, pārdotas un izsūtītas no outleta veikala/noliktavas ‘’PERLEoutlet’’(skat. Kontakti), kas nozīmē to, ka preces nereti ir ierobežotā daudzumā, kā arī Pārdevējs neietekmē to, kādā stāvoklī un iepakojumā preci piegādā uz noliktavu.
7.2.  Preces, ko iespējams iegādāties Interneta veikalā, ir paralēli pieejamas arī klātienes veikalā/noliktavā ‘’PERLEoutlet’’ (arī kā ekspozīcijas preces), līdz ar to preču iepakojums vai prece var būt ar nelieliem vizuāliem defektiem (preces vai tās iepakojuma krāsa var atšķirties no Interneta veikalā attēlotās, var būt redzami skrāpējumi, švīkas vai citas nepilnības pazīmes, kas radušās no preču apskates klātienes veikalā vai no piegādes uz veikalu/noliktavu).
7.3.  Preces var tikt pārdotas un nosūtītas Pircējam to neoriģinālajā iepakojumā, ņemot vērā minētos apstākļus 7.1. un 7.2. punktos. Tas netiek uzskatīts kā preces defekts vai nepilnība. Pārdevējs neuzņemas atbildību par preču oriģinālā iepakojuma neesamību.
7.4.  Pircēja izmantoto elektronisko ierīču īpašību, elektronisko ierīču tehnisko parametru (piemēram, Pircēja izmantotās ierīces ekrāna izšķirtspējas u.c.) vai citu tehnisku iemeslu vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ preces, kas redzamas Pircēja elektroniskās ierīces ekrānā, var līdz galam neatspoguļot faktiskās preču īpašības (piemēram, krāsu toņus), kas norādītas Interneta veikalā.
7.5.  Steamery Stockholm zīmola elektroierīcēm tiek dota ražotāja garantija 1 gada garumā. Garantijas laikā Pircējam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja, ja prece vairs nestrādā, nepilda savas funkcijas vai ir kādas citas sūdzības, pieprasot preces maiņu pret citu tādu pašu preci vai pilnīgu naudas atgriešanu. Katrs gadījums tiek izskatīts individuāli un Pircējam atbilde par lēmumu tiek dota divu nedēļu laikā.

8.  PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1.  Pircējam ir tiesības:
•  iepirkties Interneta veikalā saskaņā ar Lietošanas noteikumiem, citiem Pārdevēja norādījumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem;
•  atteikties no Interneta veikalā noslēgtā Pirkšanas-pārdošanas līguma, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā par to rakstiski paziņojot Pārdevējam Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par distances līgumu” un Lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā;
•  pieprasīt Pārdevējam mainīt bojātas preces vai izbeigt Pirkšanas-pārdošanas Līgumu, nododot preces atpakaļ vai paturot tās, ja Pircējs tā vēlas;
•  citas Lietošanas noteikumos, Latvijas Republikas noteikumos un/vai tiesību aktos noteiktās tiesības.

8.2. Pircējam ir pienākums:
•  samaksāt pasūtīto preču un to piegādes cenu, kā arī veikt citus maksājumus (ja tie ir norādīti, noslēdzot Pirkšanas-pārdošanas līgumu) un pieņemt pasūtītās preces;
•  apskatīt un pārbaudīt Preces tās pieņemot, kā arī informēt Pārdevēju par sūtījuma bojājumiem, acīmredzamiem preču defektiem vai preču modeļa vai komplektācijas neatbilstību Pircēja pasūtītajām precēm lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā;
•  izvēloties saņemt preces veikalā/noliktavā ‘’PERLE outlet’’, savlaicīgi tās saņemt, kā arī informēt Pārdevēju par iespējamu kavēšanos preces saņemšanā vai ja Pasūtījumu saņems cita persona;
•  izvēloties preču piegādes pakalpojumus, nodrošināt to sniegšanai nepieciešamos apstākļus un tos apmaksāt;
•  segt Preču atpakaļatdošanas izmaksas;
•  nekavējoties atjaunināt informāciju, ja ir mainījušies Pircēja reģistrācijas dati vai piegādes adrese;
•  neizmantot Interneta veikalu nelikumīgā veidā, tostarp tādā veidā, kas varētu apdraudēt Interneta veikala pienācīgu darbību, drošību un integritāti vai ierobežot citu personu iespējas piekļūt Interneta veikalam;
•  ievērot citas prasības, kas noteiktas citos Latvijas Republikas tiesību aktos. 

9.  PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1.  Pārdevējam ir tiesības:
•  anulēt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs pārkāpj būtiskos Lietošanas noteikumus, jo īpaši – ar savu darbību vai bezdarbību apdraud vai nodara kaitējumu Pārdevējam, citiem Pircējiem vai trešajām personām, kā arī Interneta veikala stabilitātei vai drošībai;
•  ierobežot vai aizliegt vairumtirdzniecības iepirkumus;
•  uz laiku pārtraukt vai izbeigt Interneta veikala darbību, veikt izmaiņas Interneta veikalā vai atsevišķās tā daļās, mainīt tā saturu daļēji vai pilnībā, mainīt Interneta veikala darbības tīmekļa vietnes adresi un/vai, atkarībā no Interneta veikala sistēmas tehniskajām iespējām ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu. Tas neietekmē Pirkšanas-pārdošanas līgumus, ko Pircējs noslēdzis pirms Pārdevēja lēmuma veikt minētās darbības vai to īstenošanas;
•  mainīt Lietošanas noteikumus, preču cenas, pirkuma noteikumus un/vai citus ar Interneta veikalu saistītus norādījumus, publicējot šādas izmaiņas Interneta veikalā. Šādas izmaiņas neietekmē Pircēja noslēgtos Pirkšanas-pārdošanas līgumus pirms Pārdevēja lēmuma veikt minētās darbības vai to īstenošanas.
9.2.  Pārdevējs ciena Pircēja privātumu un aizsargā viņa datu konfidencialitāti, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus un/vai gadījumus, kas norādīti Interneta veikala Privātuma politikā.

10.  TIESĪBAS ATKĀPTIES NO LĪGUMA, PREČU ATPAKAĻATDOŠANA
10.1.  Balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ESPar patērētāju tiesībām” Pircējam ir tiesības atteikties no Pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes (saņemšanas) dienas vai, ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces un šīs preces tiek piegādātas atsevišķi – no pēdējās preces piegādes (saņemšanas dienas), vai, ja preces tiek piegādātas dažādās partijās vai pa daļām – no pēdējās partijas vai daļas piegādes (saņemšanas dienas).

10.2.  Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības šādos gadījumos:
•  Pircējs ir atvēris preces iepakojumu, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
•  Pircējs ir izmantojis iegādāto preci citā nolūkā un mērā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai;
•  prece ir manāmi lietota vai bojāta/modificēta pēc Pasūtījuma piegādes Pircējam (vai Pasūtījuma saņēmējam).

10.3.  Atsaucoties uz 10.2. punktu, nav iespējams atgriezt šādu kategoriju preces:
•  gultas veļa (gultas veļas komplekti, palagi, segas un spilvenu pārvalki);
•  vannas istabas tekstils (dvieļi, vannas istabas paklāji);
•  difuzoru aromāti, jebkādi citi šķidrie mājas aromāti slēgtā iepakojumā;
•  veļas kopšanas līdzekļi un cita sadzīves ķīmija;
•  citas preces, kuras minētas Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

10.4.  Pircējam ir pienākums 2 (divu) darbadienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas brīža pārbaudīt preču iepakojumu, daudzumu, kvalitāti un komplektāciju. Ja Pircējs konstatē preces bojājumu vai defektus, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk 2 (divu) darbadienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas brīža ir jānosūta fotoattēls(-i) ar skaidri saskatāmu bojājumu vai defektu, kā arī problēmas apraksts, rakstot uz e-pastu: shop@perleoutlet.lv, zvanot vai pa tālr. nr. +371 27 992 992.
Pārdevējs sazināsies ar Pircēju 3 (trīs) darbadienu laikā, lai atrisinātu radušos situāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Pirkuma līguma nosacījumiem un preces aprakstam Interneta veikalā.
10.5.  Pircējs var atkāpties no Pirkšanas-pārdošanas līguma, atdodot preci fiziskajā veikalā/noliktavā “PERLE outlet” vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (piemēram, e-pastu), nosūtot Pārdevējam paziņojumu par atkāpšanos no pirkšanas-pārdošanas līguma. Pircēja paziņojumā skaidri jānorāda Pircēja nodoms atkāpties no Pirkšanas-pārdošanas līguma. Pircējs iesniedz arī pirkuma dokumentu (rēķinu, kvīti u.c.) vai uzrāda šo dokumentu klātienē veikalā/noliktavā “PERLE outlet’’ vai nosūta tā kopiju kopā ar paziņojumu par atkāpšanos no Pirkšanas-pārdošanas līguma, kas apliecina, ka preces ir iegādātas no Pārdevēja.
10.6.  Ja Pircējs viena Līguma ietvaros iegādājas vairākas preces, viņa atkāpšanās tiesības attiecas gan uz vienu, gan vairākām precēm.
10.7.  Preces ir jāatdod atpakaļ Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pārdevējam ir nosūtīts paziņojums par atkāpšanos no Pirkšanas-pārdošanas līguma. Pircējs ir atbildīgs par preču pareizu iesaiņošanu atdošanai. Prece tiek uzskatīta par pareizi iesaiņotu, ja tā ir ievietots papildu ārējā iepakojumā (ievietota kastē vai maisiņā, ietīta papīrā utt.) un šis iepakojums ir cieši noslēgts (piemēram, aplīmēts ar līmlentu).
10.8.  Pircējam, atdodot preces, jārīkojas saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
•  atdotās precēs ir oriģinālajā iepakojumā vai citā kārtīgā iepakojumā;
•  atdotajām precēm nav Pircēja radītu bojājumu;
•  atdotās preces ir nelietotas un ir saglabāts to pārdošanas izskats (nesabojātas etiķetes, nenoņemtas aizsargplēves, utt.);
•  atdotās preces ir tādā pašā komplektācijā, kādā tās saņēmis Pircējs;
•  atdodot preces, Pircējs uzrāda pirkumu apliecinošu dokumentu – čeku vai pavadzīmi– un aizpilda pieteikumu par preču atdošanu.

10.9.  Pircējs sedz tiešos preču atpakaļatdošanas izdevumus, ja vien Pārdevējs pēc paziņojuma par atkāpšanos no Līguma saņemšanas nenorāda Pircējam, ka viņš pats sedz preču atpakaļatdošanas izdevumus
10.10.  Nevienā no atpakaļatdošanas variantiem Pārdevējam nav pienākuma atlīdzināt Pircējam papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies citu, nevis lētāko Pārdevēja piedāvāto piegādes veidu.
10.11.  Preces tiek atdotas atpakaļ vai nu veikalā/noliktavā “PERLE outlet”, vai arī Pircējs var tās atdot ar Pārdevēja piedāvāto vai paša izvēlētu starpnieku (kurjeru) starpniecību. Pirms preču atpakaļatdošanas izmantojot starpniekus (kurjerus), Pircējs sazinās ar Pārdevēju pa norādīto tālruni vai e-pastu (skat. Kontakti), un vienojas par preču atdošanu.
10.12.  Nauda par atdotajām precēm tiek atmaksāta Pircējam pēc preču atdošanas Pārdevējam, divu nedēļu laikā. Ja tiek atdota tikai daļa no iegādātajām precēm, nauda Pircējam tiek atmaksāta tikai par atgriezto preci nevis visu Pasūtījumu. Naudu pircējam atmaksā ar bankas pārskaitījumu; atmaksātā nauda tiks pārskaitīta uz Pircēja bankas kontu, no kura tika saņemts maksājums, ja vien Pircējs nepieprasa citu naudas atmaksas veidu.
10.13.  Netiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir pārkāpis atmaksas nosacījumus, ja tas nevar veikt pārskaitījumu Pircēja vainas dēļ (novēlota preču atdošana, neprecīzi dati utt.).
10.14.  Citos gadījumos, kas nav atkāpšanās no Līguma, piemēram, ja Pircējam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācijas kombinācija, Pircējs var atdot preci Lietošanas noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.15.  Puses vienojas, ka gadījumā, ja atdotā prece neatbilst Lietošanas noteikumu 10.8. punktā noteiktajiem preču atdošanas nosacījumiem, Pārdevējs, pieņemot preci, ir tiesīgs pieprasīt Pircējam atlīdzināt arī summu, kas ir proporcionāla preces vērtības samazinājumam, kas radies Pircēja darbību rezultātā un kas nebija nepieciešams, lai noteiktu preces īpašības un darbību.
10.16.  Pirms preces ar trūkumiem atdošanas vai maiņas, kā arī gadījumos, kad kvalitatīva prece tiek atdota ne līguma atteikuma dēļ, Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju (skat. Kontakti) un jāvienojas par preču atpakaļatdošanas vai maiņas nosacījumiem.
10.17.  Pārdevējam ir tiesības atteikties nodrošināt bojātas preces atbilstošu kvalitāti, ja šo preci nav iespējams salabot vai apmainīt vai ja tas rada nesamērīgas izmaksas, ņemot vērā visus apstākļus, tostarp preces vērtību (ja tā nav bojāta) un preces defekta nozīmīgumu.
10.18.  Pircējam ir tiesības pieprasīt proporcionālu preces cenas samazinājumu, pieprasīt pilnīgu naudas atmaksu vai lauzt Pirkšanas – pārdošanas līgumu, ja:
•  Pārdevējs nav veicis preces maiņu vai Pārdevējs ir atteicies nodrošināt atbilstošu preces kvalitāti saskaņā ar šo Lietošanas noteikumu 7.9. punktu;
•  defekts ir būtisks;
•  Pārdevējs ir paziņojis vai apstākļi liecina, ka Pārdevējs nespēs nodrošināt atbilstošu preces kvalitāti saprātīgā termiņā vai tas Pircējam radīs ievērojamas neērtības.

11.  ATLAIDES UN ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
11.1.  Pārdevējs pēc savas iniciatīvas var Interneta veikalā ierosināt dažādus īpašos piedāvājumus vai piemērot atlaides. Atlaidēm un īpašajiem piedāvājumiem Interneta veikalā nav obligāti jābūt tādiem pašiem, kādi tiek piemēroti Pārdevēja fiziskajā veikalā “PERLE outlet”.
11.2.  Pārdevējs ik mēnesi nosaka preču grupu/kategoriju, kam automātiski tiks piemērota papildu atlaide. Informācija par aktuālākajām akcijām tiks norādīta Interneta veikala sākumlapā, kā arī Pārdevēja sociālajos tīklos, saite uz kuriem atrodama Interneta veikalā. Akcijas ir spēkā tikai norādītajā laika posmā, pēc kura noslēguma vairs netiek piemērota papildu atlaide un preces top pieejamas to standarta cenā.
11.3.  Detalizēta informācija, kas saistīta ar atlaidēm vai īpašajiem piedāvājumiem, tiek sniegta Interneta veikalā un sociālajos tīklos (saites uz kuriem atrodamas Interneta veikalā) konkrētas akcijas veikšanas vai atlaižu piemērošanas laikā. 
11.4.  Ja Pircējs iegādājas preces, kurām Pārdevējs piedāvā noteiktu atlaidi vai dāvanu, un pēc tam izmanto savas tiesības atdot preces, Pircējam tiek atmaksāta tikai tā naudas summa, ko viņš/viņa faktiski samaksāja par precēm.
11.5.  Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa paziņojuma, mainīt akciju vai atlaižu nosacījumus vai atcelt tās pilnībā. Jebkādas izmaiņas vai atcelšanas akciju vai atlaižu piemērošanas kārtībā ir spēkā no to publicēšanas brīža un neattiecas uz iepriekš noslēgtajiem Pirkšanas-pārdošanas līgumiem ar Pircēju un to izpildi.

12.  DĀVANU KARTES
12.1.  Interneta veikalā ir iespējams iegādāties elektronisko dāvanu karti, kas pēc iegādes ir pieejama interneta veikalā, kā arī tiek nosūtīta Pircējam uz e-pastu. Dāvanu kartes failu iespējams lejupielādēt un izdrukāt; šo izdruku izmantojot kā fizisku dāvanu karti.
12.2.  Pircējs nesaņem fizisku dāvanu karti, bet gan elektronisku versiju ar unikālu kodu un failu, ko iespējams izdrukāt.
12.3.  Pieejamas dāvanu kartes 20 EUR vai 50 EUR vērtībā.
12.3.1.  Ir iespējams iegādāties vairākas dāvanu kartes;
12.3.2.  Dāvanu kartes summējas.
12.4.  Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 6 mēneši kopš iegādes brīža.
12.5.  Elektronisko dāvanu karti iespējams izmantot, norēķinoties par pirkumiem Interneta veikalā vai klātienes veikalā/noliktavā “PERLE outlet”.
12.6.  Dāvanu kartes summa jāiztērē visa vienā reizē un nav iespējams to izlietot daļēji vai iztērēt tikai daļu no kopējās dāvanu kartes vērtības. Piemēram, ja Pircējas vēlas veikt Pasūtījumu 20 EUR vērtībā ar dāvanu karti 50 EUR vērtībā, naudas starpība netiks atgriezta un tā tiks zaudēta.
12.7.  Ja Pasūtījums vai pirkums klātienes veikalā pārsniedz dāvanu kartes nominālo vērtību, ir iespējams veikt piemaksu ar citiem norēķinu veidiem. 
12.8.  Elektronisko dāvanu karti nav iespējams apmainīt pret skaidru naudu un tās vērtība netiek atmaksāta, ja kartes kods tiek nozaudēts, nozagts, vai nosūtīts uz nepareizo e-pasta adresātu.
12.9.  Pēc dāvanu kartes vērtības iztērēšanas vai derīguma termiņa beigām to vairs nevar izmantot pirkumiem.
12.9.1.  Dāvanu kartes derīguma termiņu nevar pagarināt.

13.  LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA
13.1.  Reģistrējoties Interneta veikalā, Pircējam ir jānorāda savi personas dati. Pircējs ir atbildīgs par Reģistrācijas datu pareizību. Ja Pircējs sniedz citas personas personas datus un/vai nesniedz precīzus Reģistrācijas datus un/vai savlaicīgi tos neatjaunina, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas vēlāk radušās Pircējam vai trešajām personām.
13.2.  Pircējs ir atbildīgs par Reģistrācijas datu nodošanu trešajām personām. Ja trešā persona lieto Interneta veikala pakalpojumus vai iegādājas preces un/vai pakalpojumus Interneta veikalā, pierakstoties ar Pircēja datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju, un Pircējs ir atbildīgs par visām no tā izrietošajām saistībām.
13.3.  Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies tāpēc, ka Pircējs nav izlasījis Lietošanas noteikumus un/vai Pirkšanas-pārdošanas līgumu, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumu un paša pienākumu to darīt, ja šāda iespēja tikusi nodrošināta.
13.4.  Pārdevējs nav atbildīgs par Pirkšanas-pārdošanas līguma neizpildi un/vai preču nepiegādāšanu vai novēlotu preču piegādi, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja kontrolēt vai saprātīgi paredzēt Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī un nevarēja novērst šādu apstākļu vai to seku iestāšanos (force majeure). Ja minētie apstākļi ilgst ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Puses var lauzt  Pirkšanas-pārdošanas līgumu, savstarpēji par to vienojoties.

14.  INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
14.1.  Pārdevējs nosūta visus ziņojumus un citu informāciju Pircējam uz viņa norādīto e-pasta adresi. Tiek uzskatīts, ka Pircējs šo informāciju ir saņēmis 3 (trīs) stundu laikā no tās nosūtīšanas brīža.
14.2.  Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem traucējumiem interneta pieslēgumā vai traucējumiem e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklos, kuru dēļ Pircējs nevar saņemt e-pastus no Pārdevēja.
14.3.  Pircējam ir pienākums sekot līdzi saziņai ar Pārdevēju, ja tiek veikti pirkumi Interneta veikalā, pārbaudot vai saņemti e-pasti, zvani, u.c. ziņojumi no Pārdevēja.
14.3.1.  Ja pēc pasūtījuma veikšanas, pasūtījuma atgriešanas pieteikuma vai jebkādas citas saziņas ar Pārdevēju Pircējs nav saņēmis ziņu/atbildi no Pārdevēja (e-pastu vai izņēmuma kārtā telefona zvanu), tad Pircējam ir jāmēģina sazināties ar Pārdevēju vēlreiz, kā arī jāpārbauda vai ziņojumus ir iespējams saņemt un vai tie nav sasnieguši Pircēju no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ (vai ir norādīti pareizi personas un reģistrācijas dati, pārbaudītas spama un citas mapes e-pastā, utt.)
14.4.  Lai sazinātos ar Pārdevēju, Pircējs izmanto Interneta veikala sadaļā “Kontakti” pieejamo kontaktinformāciju (Pārdevēja tālruņa numuru, e-pastu, adresi).

15.  NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
15.1. Iegādājoties preces Interneta veikalā, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanās nosacījumi.
15.2. Ja Pircējs iegādājas preces Interneta veikalā ir uzskatāms, ka viņš/viņa iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Piekrītot Lietošanas noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka viņam/viņai ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā
15.3. Visa Pārdevēja tīmekļa vietnē sniegtā informācija, tai skaitā šie Lietošanas noteikumi, informācija par Pārdevēju, piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, un to īpašībām, Pircēja tiesībām atkāpties no Pirkšanas-pārdošanas līguma īstenošanas kārtību, tiek uzskatīta par rakstiski iesniegtu Pircējam.
15.4. Pircēja un Pārdevēja noslēgtā Pirkšanas-pārdošanas līguma nosacījumus regulē spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti.
15.5. Visas domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju par Lietošanas noteikumiem tiek risinātas sarunu ceļā. Ja Puses nespēj atrisināt domstarpības sarunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, tās tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Šie Lietošanas noteikumi ir atjaunināti 2024. gada 26. aprīlī.

 

Updating…
  • Grozs ir tukšs.