fbpx

PRIVĀTUMA POLITKA

DESIGN GEMS SIA ciena tavu privātumu un mums ir svarīga datu aizsardzība, kā arī mūsu klientu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz personas datu apstrādi. Esam atklāti par to, kādus personas datus mēs apstrādājam un kādā nolūkā, kā arī par citu informāciju, kāda mums jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

DESIGN GEMS SIA apņemas nodrošināt, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde būtu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Direktīvu 95/46/EK “Par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un Latvijas Republikas likumu Fizisko personu datu aizsardzības likums.

Šī privātuma politika sniedz informāciju par fizisko personu datu apstrādi un attiecas uz interneta veikalā www.perleoutlet.lv (turpmāk: Interneta veikals) reģistrētajiem un nereģistrētajiem klientiem (Klients), kā arī potenciālajiem klientiem, kuri apmeklē interneta veikalu un iegādājas preces. Saistībā ar to, ka Interneta veikalā un Sociālajos medijos tiek veikta personas datu apstrāde, un lai informētu Klientu par viņa/viņas personas datu apstrādi, kā arī nodrošinātu pamatu Klienta personas datu apstrādei šī politika (Privātuma politika) sniedz Klientam informāciju par Klienta personas datu apstrādi.

Reģistrējoties, iepērkoties vai kā citādi izmantojot Interneta veikalu, Jūs piekrītat, ka izlasījāt un izpratāt šo Privātuma politiku.


1. Datu pārzinis
Klienta personas datus apstrādā:
DESIGN GEMS SIA, reģ. Nr. 42103097403, juridiskā adrese: Liepu iela 6a-5, Jūrmala, LV-2008; pilnvarotais pārstāvis: Egita Tuče (valdes loceklis)

Klientiem ir tiesības sazināties ar DESIGN GEMS SIA saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem. Par personas datu apstrādes jautājumiem var sazināties ar Datu pārzini rakstot uz elektronisko pastu shop@perleoutlet.lv

2.Klienta personas dati, to apstrādes nolūki, pamati un termiņi
Lai nodrošinātu savu darbību, apstrādājam šādu kategoriju personas datus par Klientu un apstrādei ir šāds nolūks un juridiskais pamats:

2.1. Dati par Klientu
Fizisko personu dati:
•Vārds
•Uzvārds
•Kontaktinformācija – e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs.
•Bankas konta numurs
•Adrese (faktiskā vai piegādes adrese)
•Sociālo mediju (Instagram, Facebook, utt.) kontos vai citu komunikācijas kanālu (piemēram, WhatsApp) kontos norādītā un Klienta sniegtā informācija, tai skaitā no trešajām pusēm (tādām, kā Meta Platforms, Inc., Google LLC un citām līdzīgām) saņemtie autentifikācijas un profila dati par Klientu pēc Klienta norādījuma un izvēles.

Juridisko personu dati:
• Kontaktpersonas dati: juridiskās personas pilnvarota pārstāvja/es vārds, uzvārds
• Kontaktinformācija: e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs
• Bankas konta numurs
• Uzņēmuma reģistrācijas apliecības numurs
• PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs)
• Adrese (faktiskā un/vai juridiskā)
• Sociālo mediju (Instagram, Facebook, utt.) kontos vai citu komunikācijas kanālu (piemēram, WhatsApp) kontos norādītā un Klienta sniegtā informācija, tai skaitā no trešajām pusēm (tādām, kā Meta Platforms, Inc., Google LLC un citām līdzīgām) saņemtie autentifikācijas un profila dati par Klientu pēc Klienta norādījuma un izvēles.

2.2. Datu izmantošanas nolūki
1) Klienta reģistrācija un autentifikācija Interneta veikala izmantošanai;
2) Preču iegādes nodrošināšana;
3) Rēķinu sastādīšana un nosūtīšana;
4) Maksājumu apstiprināšana;
5) Piegādes noformēšana;
6) Klientu atbalsta nodrošināšana;
7) Jebkāda veida saziņa ar Klientu.

2.3. Izmantošanas pamati
DESIGN GEMS SIA apstrādā Klienta personas datus, lai nodrošinātu preču pirkuma noformēšanu, uzraudzītu pārdošanas īstenošanas norisi, apstrādātu sūdzības, sazinātos ar Klientu, veiktu nepieciešamās darbības piegādes nodrošināšanai.
DESIGN GEMS SIA apstrādā Klienta personas datus arī, lai nodrošinātu nodokļu likumdošanai atbilstošas darbības, t. i., lai rīkotos atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.
Personas dati tiek apstrādāti, lai DESIGN GEMS SIA spētu pildīt piemērojamos tiesību aktos noteiktos pienākumus.
Ja Klienta personas dati tiek uzglabāti nolūkā sargāt DESIGN GEMS SIA likumīgās intereses, kā piemēram, lai piedzītu parādus un/vai iekasētu citus maksājumus, šajā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir DESIGN GEMS SIA likumīgās intereses aizstāvēt savas tiesības.
DESIGN GEMS SIA iegūst informāciju par Klientu, kad Klients to sniedz pēc savas izvēles, reģistrējoties Interneta veikalā, iegādājoties preces, veicot saziņu ar DESIGN GEMS SIA klientu konsultantiem caur elektronisko pastu, tālruņa zvanu laikā, kā arī Sociālajos medijos.
Klientam ir tiesības atsaukt doto piekrišanu savu personas datu apstrādei jebkurā laikā, neskarot datu vākšanas un apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas. 
Juridisko personu sniegtie dati var tikt pārbaudīti, piemēram, iegūstot informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta, lai pārbaudītu, vai Juridiskajai personai ir uzņēmuma reģistrācijas apliecība.

2.4. Izmantošanas termiņš
Personas dati tiek uzglabāti kamēr Klients ir reģistrēts Interneta veikalā, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no pēdējās pieslēgšanas Klienta kontam.

3. Personas datu aizsardzība
Mēs ievērojam šādus piesardzības pasākumus attiecībā uz Klienta sniegtajiem personas datiem:

3.1. Drošība
Klientu personas datu aizsardzībai SIA DESIGN GEMS izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Klienta Personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam.

4. Klienta tiesības
Klientam ir tiesības:
•  piekļūt saviem datiem– Klientam ir tiesības iegūt no DESIGN GEMS SIA informāciju par to, vai un kā Klienta personas dati tiek apstrādāti un gadījumos, kad tā ir, piekļūt saviem personas datiem. Ja Klientam radušies jautājumi vai vēlme uzzināt vairāk par to, kāda informācija par Klientu tiek apstrādāta, Klients vienmēr vari sazināties DESIGN GEMS SIA, lai iegūtu vairāk informācijas;
•  labot savus datus – Klientam ir tiesības pieprasīt, lai DESIGN GEMS SIA izlabo nepareizus personas datus;
•  dzēst savus datus – zināmos apstākļos Klientam var būt tiesības uz tavu personas datu dzēšanu, ja Klients uzskata, ka DESIGN GEMS SIA vairs nav nepieciešamības tos uzglabāt. Ja iepriekš Klients ir devis piekrišanu, to var izlemt atsaukt. Šīs tiesības nav spēkā tad, ja apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu vārda un informācijas brīvību, lai pildītu likumā noteiktās prasības vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
•  noteiktos gadījumos personīgi saņemt vai nosūtīt savus personas datus citam uzņēmumam (šīs tiesības sauc par tiesībām uz datu pārnešanu). Šīs tiesības attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir Klienta piekrišana vai līgums, kā arī tad, kad apstrāde notiek automatizēti;
•  ierobežot savu datu apstrādi – noteiktos apstākļos Klientam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka DESIGN GEMS SIA turpinās uzglabāt Klienta datus, taču uz laiku pārtrauks jebkādu cita veida apstrādi;
•  iebilst pret savu datu apstrādi – Klientam ir tiesības iebilst pret to, ka DESIGN GEMS SIA apstrādā Klienta datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir DESIGN GEMS SIA vai trešās personas leģitīmās intereses. Tā var rīkoties gadījumā, ja Klients uzskata, ka savas personīgās intereses ir svarīgākas par DESIGN GEMS SIA interesēm;
•  jebkurā laikā atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei.

Lai īstenotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedz DESIGN GEMS SIA rakstisku pieprasījumu (kontaktinformācija minēta Privātuma politikas sākumā).

5. Izmaiņas Privātuma politikā
DESIGN GEMS SIA regulāri pārskata savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2024. gada 26.aprīlī.


SĪKDATŅU POLITIKA

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes (angliski: cookies)  ir mazi informācijas faili, kurus Jūsu pārlūkprogrammā saglabā Jūsu datora cietajā diskā. Tos bieži izmanto kā tīmekļa vietņu mehānismu, kas atceras noderīgu informāciju, piemēram, Jūsu pieslēgšanās informāciju, un var veicināt tīmekļa vietnes navigācijas ērtību.

Mūsu sīkdatnes nevar identificēt Jūs personīgi. Sīkdatnes uzkrāj tādu informāciju kā IP adrese, izmantotās ierīces veids, izmantotā pārlūkprogramma, aktivitāte Mājaslapā un apmeklētās tīmekļa vietnes.2. Kāda veida sīkdatnes tiek izmantotas un kādiem mērķiem?
Mājaslapā tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes dažādiem mērķiem:• Nepieciešamās sīkdatnes: Sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu Mājaslapas darbību, tai skaitā, ļautu Jums izmantot mūsu pakalpojumus un pieslēgties savam kontam. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt Mājaslapas darbību un sniegt Jums pakalpojumus. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas līdz Jūs aizverat savu pārlūkprogrammu, t.i., līdz sesijas beigām.• Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes: Sīkdatnes ļauj mums atpazīt un saskaitīt Mājaslapas apmeklētāju skaitu, un redzēt kā šie apmeklētāji pārvietojas Mājaslapā. Šo sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmā interese uzlabot Mājaslapas darbību, piemēram, nodrošinot meklēšanas opciju. Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā pastāvīgi.• Funkcionālās sīkdatnes: Sīkdatnes ļauj Mājaslapai atcerēties Jūsu izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, kas ļauj ērtāk lietot Mājaslapu, piemēram, ka vēlaties palikt pierakstījies Mājaslapā. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt, uzlabot un padarīt ērtu Mājaslapas lietošanu. Funkcionālās sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā pastāvīgi.• Mērķa/reklāmas sīkdatnes: Sīkdatnes tiek izmantotas, lai piefiksētu Jūsu veikto Mājaslapas apmeklējumu, Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes un saites, ko esat izmantojis, ar mērķi piedāvāt un attēlot Jūsu interesēm atbilstošus mūsu vai mūsu sadarbības partneru produktus vai pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz Jūsu piekrišanu. Apmeklējot Mājaslapu un izmantojot mūsu sniegtos pakalpojumus Jūs piekrītat, ka tiek izmantotas mērķa/reklāmas sīkdatnes. Mērķa/reklāmas sīkdatnes tiek glabātas līdz Jūs savā pārlūkprogrammā dzēsīsiet sīkdatnes.Sīkdatnes apstrādājam un saņemam mēs un mūsu sadarbības partneri, kuri nodrošina Mājaslapas darbību, apkopo un analizē Jūsu darbību Mājaslapā. Sīkdatņu informācija netiek nodota ārpus Eiropas Savienības un EEZ.3. Sīkdatņu ierobežošana un dzēšanaJa Jūs vēlaties ierobežot, bloķēt vai izdzēst sīkdatnes, tad šāda iespēja ir nodrošināta, mainot Jūsu lietotās pārlūkprogramma iestatījumus. Jūs nevarat atteikties no nepieciešamo un funkcionālo sīkdatņu izmantošanas, jo bez tām nav iespējams nodrošināt Mājaslapas funkcionēšanu. Arī no analītisko sīkdatņu izmantošanas Jūs nevarat atteikties, jo tās ir nepieciešamas, lai mēs uzlabotu Mājaslapas darbību.Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tos pārvaldīt, lūdzam iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.


Updating…
  • Grozs ir tukšs.